Schema Soprum 3

Städlista för miljörum 3 längst ner i området 

%MC

EPAS

   Bostad  2017   2017      2017
18A + 18B v 4 - 5
v 24 -25 v 44 - 45
8A + 8B v 6 -7
v 26 - 27 v 46 - 47
 8C + 8D v 8 - 9
v 28 - 29 v 48 - 49
 10A + 10B  v 10 -11
v 30 - 31 v 50 - 51
 10C + 12A  v 12 - 13
v 32 - 33 v 52 - 01 2018
12B + 12C v 14 -15
v 34 - 35 v 02 - 03 2018
 14A + 14B v 16 -17
v 36 - 37 v 04 - 05 2018
 14C + 14D v 18 - 19 v 38 - 39 v 06 - 07 2018
 16A + 16B v 20 - 21 v 40 - 41  v 08 - 09 2018
 16C + 16D v  22 - 23 v 42 - 43  v 10 - 11 2018
       
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)