Om oss

Bostadsrättsföreningen Gavlehus40, Riksbyggen, Fastighet Sätra 173:2, Gävle (69 hushåll)

9 st 2 rum o kök - 26 st 3 rum o kök - 29 st 4 rum o kök - 5 st 5 rum o kök - 69 st garage - 37 st p-platser - föreningslokal.   

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan och utemiljö. Som medlem i föreningen har du insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av medlemmarna och betalas som boendekostnad. Möjlihet att kunna påverka regler för boende och sin bostandard har du genom att vara aktiv på medlemsmöten. Genom föreningens styrelse kan du som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Det är både en rättghet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen. 

Huvudregler ör föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem förbinder sig att följa.  

Du kan sälja lägenheten när du vill och till vilket pris du vill men styrelsen ska godkänna köparen som blivande medlem i föreningen.

Altan:
Tak över altan får vara max 12 kvm. Taklutning 10 grader. Altantak utföres av korrugerad plast. Tänk på snölast vid dimensionering av tak!!
Om större altantak eller inglasad altan önskas utföras måste särskilt byggnadslov sökas, kontakta styrelsen.

Inventarielista

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)