Nyheter 2015

Mars Beslut om att anlita KH's måleri AB.

April Tvättning och målning av fasader är igång.

 Rengöring av ventilationskanaler och luftfilter

  Byte av termostater

Maj Årets första städdag 9 maj, vackert väder och stor uppslutning.

Föreningen har ny ordf. Per-Erik Lindberg efterträder Marianne Åström.

Låna kvarterslokal - kontakta Åsa Holmgren

Ändra räkenskapsår till jan-dec

Ändring av stadgar beslut tas i dec vid stämman.

Juni - juli - aug målning av fasader pågår. Allt har blivit försenat pga regning sommar.

Aug fyra st nya parkeringsplatser vid kvarterslokalen.

 Sep målning klar

 Okt byte av garageportar fortsätter. 24 st återstår att byta

Dec statuskontroller utföres. 5 dec årsstämma, 17 st deltog. Beslut om

   stadgeändringar (enl RB) samt ändring av räkenskapsår, från brutet till kalenderår.

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)