Nyheter 2014

 

Dec Föreningen har börjat anlita Q-park.

Nov Byte av 20 st garageportar har påbörjats.

       Grannsamverkan startar.

April

Vitvaror och miljöfarligt avfall.
Du är själv ansvarig för transporten av vitvaror och miljöfarligt avfall till någon återvinningsstation. Som miljöfarligt avfall räknas bl.a. bekämpningsmedel, lösningsmedel, färg, kemikalier, oljor, lysrör, kvicksilverlampor, bilbatterier. Dessa produkter får aldrig lämnas i miljörummet

Mars

Ändrad tid för bomstängning på jämn sida.
Grinden på jämnsida kommer stängas klockan 23:00 i fortsättningen. Tidigare stängdes bommen 22:00

Februari

Fordonstrafik och parkering på gårdarna!
Styrelsen har fått en skrivelse undertecknad av flera medlemmar ang. trafiken genom vårt område. Endast in och urlastning av bil gäller på gårdarna. Tillåten hastighet vid inkörning är 7 km/h, (motsvarande gång av vuxen person).

Personer som inte respekterar detta tar på sig ett stort ansvar för ev. olyckor.
Parkering är absolut förbjuden på gårdarna!
Eftersom det blivit ett problem då inte alla medlemmar hörsammar detta kommer styrelsen att ta diskussion vid nästa möte om ev. kontakt med parkeringsbolag för patrullering och bötesavgi
Huvudnyckel för våra bostäder fasas ur mer och mer när vi byter lås i våra bostäder. Byte av lås sker på egen kostnad. Beställningblankett från Låstjänst & Alarm och Lås & Nyckel finns på bord i kvarterslokalens entré. Intressserad av något av erbjudanden: fyll i och lägg i förslagslådan för samordning. ROT-avdrag kan användas,(hanteras av leverantören).

Januari
28 januari 2014 kl. 18.00 Information i föreningslokalen om inbrottsförebyggande åtgärder, säkrare låsanordningar mm Låstjänst Alarm och 18.45 Lås & Nyckel.

inventering av skadade silar vid stuprören. (Shahram som jobbar för vår förening).

Brandvarnare: Styrelsen vill understryka vikten av att ha brandvarnare i hemmet! Salta under garageporten så den inte fryser fast i marken. Salt finns i soprum.
 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)