Nyheter 2013

April 2013 Nu tar vi hand om soprummen gemensamt då vi ingen vaktmästare har Nu kan du kopiera för 2 kr/st. Välkommen till föreningslokalen expeditionstid torsdagar. Ny hemsida, kom gärna med tankar och ideer om innehållet

Maj 2003 Städning av allmänna ytor Sandupptagning asfaltsytor vecka 17 Maskinsopning gemensamma gräsmattor prel. början av vecka 19 Städdagen 4 maj kl 13.00 sista tidpunkt för att märka sin cykel i förrådet. Omärkta cyklar transporteras och skänkes till arbetsmarknadsenheten. Inventarielista, se sidan Våra Bostäder Gårdsskötselrutiner; En arbetsgrupp tar fram förslag på gårdsskötselrutiner som bygger på delat ansvar för gräsklippning, krattning, renhållning av gemensamma ytor. Främst gäller det ojämna sidan då jämna sidan redan har en fungerande plan.

Augusti 2013 Senaste nytt är att byggnationen nu har startat i kvarteret Ekorrbäret. Området ligger på trädgårdssidan av husen primulavägen 5 och 9. Just nu projekteras för vägarna i området och till hösten kommer husbyggandet igång. Det blir 24 villor. Intresserade kan gå in på www.ekorrbaret.se där planritning för området.

September Ordförande avgår; Calle Fagerström avgår som ordförande fr.o.m 1 september 2013 av privata skäl. Vi tackar Calle för hans tid som ordförande och för att han under sin tid strukturerat upp styrelsens arbete och gjort ett mycket bra jobb. Valberedningen är nu aktiverad för att ta fram förslag på ledamot som är intresserad av ordföranderollen. Är du intresserad - hör av dig till valberedningen eller någon i styrelsen.

Oktober EFTERLYSNING! någon som är intresserad att lära sig alt. överta ansvaret för hemsidan alt. både ock? Hör av dig till yvonne.kingbrandt@comhem.se

November Årsstämma 28 november 2013 Ny styrelse - se länk

December Inventering/utbyte av skadade silar under stuprör. Salta under din garageport: Salt i soprummen. Motorvärmaruttag; samtliga är lagade.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)