Eget Ansvar

ENERGISPARTIPS

SCHEMA FÖR SOPSTÄDNING

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. 

Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan samt utemiljö såsom egen tomt och allmänna grönområden som ingår i föreningen.

Värme och vatten är föreningens drygaste driftkostnad. Hjälp till att hålla kostnaderna nere. Se länk ovan ENERGISPARTIPS. 

ANVÄND DITT GARAGE FÖR BILEN SÅ OFTA SOM MÖJLIGT SÅ VÅRA BESÖKARE FÅR PLATS PÅ PARKERINGARNA.

VIKTIGT I DIN BOSTAD:
Brandvarnare: Styrelsen vill understryka vikten av att ha brandvarnare i hemmet!

Byte av lås sker på egen kostnad. 

Rengöring av luftfilter ska göras varannan månad. Du kan skölja av filtret i varmvatten eller dammsuga av det. 
Rengöring av tak och/eller väggventiler ska göras två gånger per år. Dra försiktigt ut ventilen. Tvätta i milt diskmedel utan att rubba inställningen. Låt torka och sätt tillbaka. Dina ventiler är olika inställda så ta ut en i taget så du sätter tillbaka på rätt ställe.

VINTERTID:

Skottning av terrasstak är ditt eget ansvar då det är tillbyggnad på bostaden.

Salta under garageporten
 för att undvika att gummilisten i underkant på porten fryser fast i marken. Salt finns i samtliga soprum.

Mata fåglar och kaniner; Man bör inte mata fåglar och i bostadsområdet. Det drar till sig fiskmåsar, skator, kråkor och möss vilket innebär en sanitär olägenhet för vissa boende. Om man absolut vill mata djuren så rekommenderar vi någon form av fågelborg eller matningsstation, så långt från huset som möjligt.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)