Brf Gavlehus40

 

 

 Denna hemsida kommer att stängas ner. En ny är under bearbetning.

Den nya adressen blir Gavlehus40.se

Styrelsemöten    16/5 20/6 15/8 19/9 17/10 21/11 19/12

 

Grannsamverkan: kom ihåg tala om för dina grannar när du reser bort

Vaktmästare Kjell Kingbrandt tel 070-578 05 57

Kontakta Kjell i praktiska frågor sådana som föreningen ansvarar för.

 

 

             
                
                                                

Blankett för FELANMÄLAN (som ej är akut åtgärd) finns nu i plastficka på
anslagstavlanutanför tvättstugan.
Fyll och lägg den i förslagslådan utanför entren. t.ex
Hjälp med att byta filtren ovanför fönstren problem
med motorvärmaren mm. 

*

 
   

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)